Projekt tájékoztató

2017. szeptember 29. - 08:45
Tájékoztató a nyertes EFOP-3.6.3 „Innovatív tudományos műhelyek a hazai felsőoktatásban " című projektről

EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00008 PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ

A projekt indokoltságát az adja, hogy az agráriumban foglalkoztatott munkaerőt tekintve a gazdálkodók közel négyötöde csak gyakorlati tapasztalatára támaszkodik, felsőfokú végzettséggel 3, középfokú szakirányú végzettséggel 7 százalékuk rendelkezik a KSH adatai szerint. Az oktatás a rendszerváltás után igazodott a jelentősen lecsökkent munkaerő-igényhez, és ezzel együtt a szakma presztízse is erősen csökkent. A hazai agrár felsőoktatás szétaprózódott, a képzési tartalom a nemzetközi viszonylatban elavult technológiákra fókuszál és az így a megszerzett tudás piaci relevanciája alacsony.
A projekt megvalósításában résztvevő intézmények lefedik a hazai agár felsőoktatás teljes palettáját. A nagymértékű összefoglalás lényege, hogy a fent megfogalmazott igényekre reflektálva csökkentsék a hazai agrár felsőoktatás szétaprózottságát, és hálózatot alkotva, tudás-és tapasztalat megosztás által együtt biztosítsák a megfelelő tudású, versenyképes agrár szakemberek és kutatók utánpótlását. A tervezett fejlesztések a tehetséggondozás keretében a kutatói utánpótlás minden szintjére kiterjednek, az alapképzésben résztvevő hallgatóktól kezdve a predoktori szintig.
Ennek érdekében a konzorcium a projekt keretében az alábbi területeken tervez fejlesztéseket

  • A doktori képzés színvonalának és minőségének fejlesztése
  • Tehetséges hallgatók bevonása a képzési és kutatási folyamatba
  • Kutatási készségfejlesztés a kutatói utánpótlás esetében, a hallgatók, doktorjelöltek, fiatal kutatók körében
  • A tehetséges hallgatók tudományos diákköri tevékenységének fejlesztése
  • A szakkollégiumok színvonalának és minőségének fejlesztése
  • Szakdolgozati, illetve doktori kutatási témák bővítése
  • Tudományos kapcsolatháló bővítése

A DE két doktori iskolája azt a célt tűzte ki a konzorcium megvalósítása során, hogy a hallgatói széles bázisra alapozva bővítse, minőségileg fejlessze a tudományos kutatásokba bevont hallgatói létszámot, azok teljesítményét parametrizálja, s mindezek által lehetőséget biztosítson a fiatal PhD kutatói utánpótlás bővítéséhez. A projekt keretében lehetőség nyílik az eddigiekben elszigetelten működő szakkollégiumok tudományos együttműködésének szervezetté tételére és bővítésére. Lehetőség nyílik a TDK mozgalom új formáinak és szegmenseinek kialakítására. Ez a hármas együttműködési kapcsolatrendszer eredményezheti azt, hogy a kutatói utánpótlás, a PhD képzés mennyiségi és minőségi átalakuláson, bővülésen megy keresztül. További feladataink és céljaink közé tartozik az, hogy bővítsük és szervezetté tegyük a hazai egyetemek agrár doktori iskolái közötti együttműködést, részben hagyományos és részben új eszközökkel. Az együttműködés időtartama lehetőséget biztosít, hogy mindez megvalósuljon.

 


Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napjától kötelezően alkalmazandó Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ

A tájékoztatót megismertem.